Edmundas Lekevičius

Bendrosios adaptacijos teorijos ir sampratos apie ekosistemų evoliuciją autorius.
Prof., habil. dr., šiuo metu (2021) – pensijoje

e.paštas: elekevicius (at) gmail.com

Portrait of Edmundas Lekevičius

Puslapio turinys

CURRICULUM VITAE

1942     Gimimo metai
1961-1969 Studijos Vilniaus valstybiniame universitete, Gamtos mokslų fakultete
1962-1965 Tarnyba Sovietų armijoje
1971-1973 Aspirantūra (doktorantūra) Bendrosios genetikos institute (Maskva)
1974     Apginta kandidatinė disertacija „Ultravioletinės mutagenezės Bacillus subtilis ląstelėse efektyvumo reguliacijos tyrimai“
1974-1984 Mokslinis darbas Lietuvos MA Botanikos institute
1984–1991 Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos instituto Hidrobiologijos laboratorijos vadovas
1991-1993 Konsultantas Lietuvos Respublikos Vyriausybės aparate
1993-1998 Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir mokslinis bendradarbis Pedagogikos institute (Vilnius)
1997     Apgintas habilitacinis darbas „Adaptacinių persitvarkymų bendrijos, populiacijos ir organizmo lygmenyse modelis“
1998-2013 Mokslinis ir pedagoginis darbas Vilniaus universitete, Gamtos mokslų fakulteteMOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Genetika, mokslinė metodologija, ekologija, teorinė biologija, ekosistemų evoliucija, pedagogika.


PAGRINDINIAI REZULTATAI IR REIKŠMINGESNĖS PUBLIKACIJOS

Mikroorganizmų ir ekologinė genetika
Mokslinė metodologija

Sukurta sąlyginai pilno, arba sintetinio, aiškinimo samprata, logiškai pateisinanti ir pagrindžianti funkcionavimo biologijos principų perkėlimo į evoliucijos sritį procedūrą. Publikacija:

Ekologija
Teorinė biologija

Sukurti konceptualūs modeliai, apjungiantys sampratas apie adaptyvaus pobūdžio negenetinius (grįžtamus) atsakus į aplinkos kaitaliojimąsi ir genetinius, arba evoliucinius, persitvarkymus. Šie modeliai esmingai papildo ir patikslina anksčiau skelbtus amerikiečio M. Conrado darbus ta pačia tema. Publikacijos:

Ekosistemų evoliucija

Sumodeliuoti teoriškai įsivaizduotini medžiagų ciklų ir ekologinių piramidžių atsiradimo bei jų evoliucijos etapai. Pateikti taip pat turimi šiai dienai empiriniai duomenys, vienokiu ar kitokiu laipsniu paremiantys deduktyviu keliu gautas išvadas. Tai pirmos tokio pobūdžio ir tokios apimties pastangos pasaulinėje praktikoje. Publikacijos:


VADOVĖLIAI IR MOKYMO PRIEMONĖS

Su bendraautoriais parengti taip pat kai kurie Lietuvos švietimo pertvarkos dokumentai:

Grįžti į viršų